ผู้ว่าฯปัตตานี สั่งปิด 23 หมู่บ้าน ใน 9 อำเภอ ห้ามเข้า-ออกเด็ดขาด!

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - หลังจากสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดปัตตานี มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งตัวเลขปัจจุบันมีผู้ป่วยรวม 66 ราย ล่าสุดวันนี้ (10 เม.ย.) นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้มีหนังสือด่วนเรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย ให้พื้นที่ 23 หมู่บ้านใน 9 อำเภอ เป็นพื้นที่โรคติดต่ออันตราย ห้ามประชาชนเดินทางเข้าออกเด็ดขาด เว้นแต่การรักษาพยาบาล, การกู้ชีพ, กู้ภัย, การขนส่งยาและเวชภัณฑ์, สินค้าอุปโภคบริโภค, การสาธารณูปโภค, การไปรษณีย์ หรือที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

สำหรับ 23 หมู่บ้าน ใน 9 อำเภอ ประกอบด้วย

1. อำเภอโคกโพธิ์ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 6 ตำบลนาประดู่ และหมู่ 2 ตำบลปากล่อ

2. อำเภอหนองจิก 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 ตำบลบางเขา, หมู่ 3 ตำบลท่ากำชำ, หมู่ 1 ตำบลคอลอตันหยง และหมู่ 4 ตำบลตุยง

3. อำเภอยะรัง 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1, 3, 5 ตำบลเขาตูม, หมู่ 3, 4 ตำบลปิตูมุดี, หมู่ 5 ตำบลยะรัง, หมู่ 4 ตำบลสะดาวา และหมู่ 5 ตำบลเมาะมาวี

4. อำเภอไม้แก่น 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 ตำบลไทรทอง และหมู่ 3 ตำบลดอนทราย

5. อำเภอสายบุรี 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 4 ตำบลมะนังดาลำ, หมู่ 8 ตำบลกะดุนง และหมู่ 3 ตำบลตะบิ้ง

6. อำเภอเมืองปัตตานี 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 8 ตำบลตะลุโบ๊ะ

7. อำเภอยะหริ่ง 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2 ตำบลตันหยงจึงงา

8. อำเภอมายอ 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 5 ตำบลลางา

9. อำเภอทุ่งยางแดง 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 6 ตำบลพิเทน

TAG : ผู้ว่าฯปัตตานีปัตตานีสถานการณ์โควิด 19โควิด 19ข่าวโควิด19ล็อกดาวน์

คลิปที่เกี่ยวข้อง