ศบค.เล็งให้เงินช่วยเหลือแรงงานไทยใน ตปท. ตัดวงจรการเคลื่อนย้าย ลดการแพร่โควิด-19

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - โฆษก ศบค.เผย ที่ประชุมเห็นด้วยกับหลักการให้เงินช่วยเหลือแรงงานไทยที่ยังตกค้างอยู่ในต่างประเทศ และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่ยังไม่ได้พูดถึง ตัวเงินว่าจะอยู่ที่ 5,000 บาท เท่ากับที่ให้แรงงานไทยในประเทศ

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือคนไทยที่ยังตกค้างอยู่ในต่างประเทศว่า มีอยู่ประมาณ 1.6 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้ที่ต้องการเดินทางกลับเข้ามาในไทย ประมาณ 5,000-20,000 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยที่อยู่แนวขอบชายแดน เช่น แรงงานไทยในมาเลเซีย ซึ่งพบว่าบางคนเป็นพนักงานในร้านอาหาร และเมื่อมาเลเซียมีการปิดเมือง ร้านอาหารก็ไม่ได้เปิดให้บริการ ทำให้แรงงานไทยต้องออกจากงาน ไม่มีงานทำ และไม่มีที่อยู่

ที่ประชุมใหญ่ ศบค. จึงมีแนวคิดเรื่องการจัดการนำคนไทยกลับจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิทธิที่จะสามารถทำได้ แต่หลักการสำคัญอย่างหนึ่งคือ จะต้องปกป้องคนไทยอีก 65 ล้านคนที่อยู่ในประเทศ ไม่ให้ติดเชื้อ โดยจะต้องจัดสมดุลเพื่อดูแลอย่างดี และที่ประชุมยังมีแนวคิดอีกว่า คนไทยที่อยู่ในประเทศ รัฐยังมีมาตรการเยียวยาคนตกงาน ให้เงิน 5,000 บาท แต่คนที่ไปหาเลี้ยงชีพ ทั้งที่มาเลเซีย กัมพูชา เมียนมา แต่ถูกหยุดการจ้างงานควรได้รับการช่วยเหลือ หลักการคือให้เกิดการเคลื่อนย้ายคนให้น้อยที่สุด ดังนั้น วิธีการที่พูดคุยกันคือการส่งเงินไปให้

นายแพทย์ทวีศิลป์ย้ำว่า ยังไม่ได้มีการพูดถึงตัวเงินว่าจะเป็น 5,000 บาท หรือเท่าไหร่ เพียงแต่ที่ประชุมเห็นด้วยกับหลักการนี้ ซึ่งจะต้องพิจารณากันต่อไป

TAG : โควิด 19ข่าวโควิด19คนไทยในต่างประเทศแรงงานไทยแจกเงิน 5000 บาทเงิน 5000 บาท

คลิปที่เกี่ยวข้อง