ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

www.เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียนยังไง ใครได้บ้าง

www.เราไม่ทิ้งกัน.com

 

www.เราไม่ทิ้งกัน.com เป็นมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

คุณสมบัติ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
(3) เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม
(4) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
(5) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(6) มีบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินใดก็ได้ หรือมีบัญชี PROMPTPAY ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
(7) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

หลักฐาน www.เราไม่ทิ้งกัน.com
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ข้อมูลส่วนบุคคล
- ข้อมูลการประกอบอาชีพ
- ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

วิธีรับเงิน www.เราไม่ทิ้งกัน.com
- พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ
- โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี โดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ

ลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ยังไง
- ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  ได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
- ควรใช้โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อสื่อสารได้ในการลงทะเบียน เพื่อจะได้รับแจ้งผลและสิทธิตามมาตรการผ่านทาง SMS
- หากลงทะเบียนแล้วระบบจะทำการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเข้าเกณฑ์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดหรือไม่ และจะดำเนินการจ่ายเงินจำนวน 5,000 บาท ภายใน 7 วันทำการ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- แจงสถานะเงินเยียวยา www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ได้รับสิทธิเพราะเป็นเกษตรกร
- www.เราไม่ทิ้งกัน.com สถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบและอื่นๆ ขึ้นแบบนี้หมายความว่าไง
- www.เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียนยังไง ใครได้บ้าง
- ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา www.เราไม่ทิ้งกัน.com
เช็คสถานะเงินเยียวยา "ส่งข้อมูลเพิ่ม" www.เราไม่ทิ้งกัน.com ต้องทำยังไง?

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark