ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

www.เราไม่ทิ้งกัน.com สถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบและอื่นๆ ขึ้นแบบนี้หมายความว่าไง

www.เราไม่ทิ้งกัน.com

หลังจากลงทะเบียน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งเป็นมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน แล้วนั้น

ตรวจสอบสถานะ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ง่ายๆ ว่าได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท หรือไม่ได้ทันที
1. เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ
3. กรอกข้อมูล

เมื่อหลายคนตรวจสอบสิทธิ์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com จะพบข้อความรับแจ้ง ซึ่งแต่ละข้อความหมายถึงยังไงบ้าง

1.ขึ้นข้อความว่า "ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท" หากท่านได้รับข้อความนี้ พร้อมกับแจ้งช่องทางการรับเงินผ่านพร้อมเพย์และหมายเลขบัญชีของท่าน แสดงว่าท่านได้รับเงินจากมาตรการดังกล่าว

แต่หากเงินยังไม่เข้า ทางธนาคารกรุงไทย ได้แจ้งว่า ท่านจะได้เงิน 5,000 บาท แน่นอน แต่ต้องรอเงินเข้าล็อตที่ 2 ประมาณวันที่ 11-17 เมษายน และวันที่ 20 เมษายน 2563

2.ขึ้นข้อความว่า "ท่านได้รับสิทธิ์ แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียน" หากขึ้นข้อความแบบนี้ หมายความว่า ท่านได้รับสิทธิ์แต่ข้อมูลที่กรอกอาจผิดพลาด ควรต้องเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

3.ขึ้นข้อความว่า "อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน (ไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้)" ทางธนาคารกรุงไทย ได้แจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิ์ ให้รอการโอนเงิน

4.ขึ้นข้อความว่า "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ" หมายความว่า ท่านกำลังอยู่ในกระบวนการคัดกรอง

5.ขึ้นข้อความว่า "ไม่สามารถทำรายการต่อได้ ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง" หมายความว่า ข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- แจงสถานะเงินเยียวยา www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ได้รับสิทธิเพราะเป็นเกษตรกร
- www.เราไม่ทิ้งกัน.com สถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบและอื่นๆ ขึ้นแบบนี้หมายความว่าไง
- www.เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียนยังไง ใครได้บ้าง
- ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา www.เราไม่ทิ้งกัน.com
เช็คสถานะเงินเยียวยา "ส่งข้อมูลเพิ่ม" www.เราไม่ทิ้งกัน.com ต้องทำยังไง?

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark