ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

แจงสถานะเงินเยียวยา www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ได้รับสิทธิเพราะเป็นเกษตรกร

www.เราไม่ทิ้งกัน.com

จากกรณีที่มีข้อสงสัย หลังตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา ในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com  และไม่ได้รับสิทธิ เพราะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกรนั้น

ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ได้เปิดเผยผ่านแฟนเพจ Krungthai Care ถึงกรณีการตรวจสอบสถานะผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ว่า

เนื่องจากระบบคัดกรอง AI ได้พิสูจน์ว่าบุคคลที่อยู่ในครอบครัวที่ทำการเกษตร ซึ่งได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานการเกษตรต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีรายชื่อจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยามาตรการดังกล่าว

ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรอย่างไร ?

          1. เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          2. การขึ้นทะเบียนจะเป็นราย "ครอบครัว" โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน

          3. ในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว จะให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวเป็นใคร และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรมประกอบไปด้วยใคร

          4. มาตรการเยียวยา 5,000 บาท กำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสมาชิกในครอบครัวเฉพาะที่ช่วยทำเกษตรกรรม ระบบจะคัดกรองว่าประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ผ่านเกณฑ์

          5. ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูก ค่าเก็บเกี่ยว ค่าปัจจัยการผลิต เป็นต้น

          6. จะมีมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะ ออกมาเร็ว ๆ นี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- แจงสถานะเงินเยียวยา www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไม่ได้รับสิทธิเพราะเป็นเกษตรกร
- www.เราไม่ทิ้งกัน.com สถานะอยู่ระหว่างตรวจสอบและอื่นๆ ขึ้นแบบนี้หมายความว่าไง
- www.เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียนยังไง ใครได้บ้าง
- ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา www.เราไม่ทิ้งกัน.com
เช็คสถานะเงินเยียวยา "ส่งข้อมูลเพิ่ม" www.เราไม่ทิ้งกัน.com ต้องทำยังไง?

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark