คณะกรรมการกีฬามวย อนุมัติ 25 ล้านบาท เยียวยานักมวย-ผู้ฝึกสอน ที่ขึ้นทะเบียน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬามวย มีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการปรับแผนงบประมาณประจำปี 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จำนวน 25,642,000 บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยานักมวยและผู้ฝึกสอน ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จำนวน 2,000 คน และผู้ฝึกสอน 500 คน โดยให้ฝ่ายเลขาฯ นำรายชื่อนักมวยและผู้ฝึกสอนไปตรวจสอบกับกระทรวงการคลังว่า ใครที่ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวน 5,000 บาทบ้าง เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะดูแลส่วนที่ไม่ได้รับประโยชน์จากเงิน 5,000 บาทของรัฐบาล เช่น ในส่วนของกระทรวงการคลัง ผู้ที่ลงทะเบียนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ในทะเบียนนักกีฬามวยมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกระทรวงการคลัง คณะกรรมการกีฬามวยจึงอนุมัติปรับแผนจัดสรรเงิน 25 ล้านบาท มาช่วยสนับสนุน โดยเฉพาะนักกีฬามวยที่ไม่ได้รับสิทธิจากรัฐบาล

TAG : สนามข่าว 7 สีสนามข่าวกีฬาคณะกรรมการกีฬามวยเยียวยานักมวยนักมวยมวยข่าวโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง