ประกันสังคมจ่ายแล้วกว่า 1,000,000 คน เงินช่วยคนตกงานช่วงโควิด-19

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สำนักงานประกันสังคม สรุปยอดล่าสุดวันที่ 19 พฤษภาคม มีลูกจ้างที่ต้องหยุดงานชั่วคราวจากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ยื่นขอสิทธิรับเงินว่างงาน รวม 1,175,963 คน โดยจ่ายเงินทดแทนไปแล้ว 1,032,585 คน รวมเป็นเงินมากกว่า 5,600 ล้านบาท และยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงาน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามผลแล้ว

สำหรับลูกจ้าง แรงงาน ที่ยื่นขอสิทธิประโยชน์แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงิน หรือได้รับหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ จากประกันสังคม สามารถยื่นเรื่องด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (โควิด-19) สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร 12 พื้นที่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสำนักงานประกันสังคมในแต่ละพื้นที่ก็ได้เช่นกัน

ส่วนกรณีลูกจ้างที่ลาออก หรือถูกเลิกจ้าง ทางสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์การจ่ายเงินทดแทนการว่างงาน กรณีได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจให้เพิ่มขึ้นจากเดิม

TAG : ข่าวโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง