www.เราไม่ทิ้งกัน.com เช็กสถานะเปลี่ยน กลุ่มไหนบ้าง โอนเงินเยียวยาวันนี้ 20 พ.ค. 4 แสนราย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


www.เราไม่ทิ้งกัน.com เช็กสถานะเงิน 5,000 บาท มีกลุ่มไหนบ้าง โอนเงินเยียวยาวันนี้ 20 พฤษภาคม 4 แสนราย

ก.คลังเผย สัปดาห์นี้จะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ผ่านเกณฑ์ได้ครบ โดยวันนี้ (20 พ.ค.) กระทรวงการคลังจะโอนให้อีก 400,000 คน กลุ่มที่จะได้รับเงิน  ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ระบบเคยแจ้งว่าเป็นเกษตรกร แต่หลังจากยื่นทบทวนสิทธิ และผ่านการตรวจสอบแล้ว พบว่าไม่ใช่ จึงจะได้รับเงินเยียวยาครั้งนี้

ทั้งนี้ ภายในสัปดาห์นี้จะจ่ายเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันได้ 14.5 ล้านคน ที่เหลือจะทยอยโอนจนครบ โดยตอนนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 15 ล้านคน

ผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา สามารถร้องเรียนได้ที่ธนาคารของรัฐ 3 แห่งทั่วประเทศ คือ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จะเปิดรับเรื่องไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม

BUGABOONEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

www.เราไม่ทิ้งกัน.com โอนอีก 4 แสนคน เน้นกลุ่มทบทวนสิทธิ ระบบแจ้งเป็นเกษตรกร

TAG : www.เราไม่ทิ้งกัน.comเราไม่ทิ้งกันเช็กสถานะ5000บาทเช็กเงิน5000