เยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ 2 เตรียมรับเงิน 5,000 บาท เช็กเลย ธ.ก.ส.กำหนดวันโอนแล้ว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - 3 วันของการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส.โอนไปแล้ว 14,812 ล้านบาท และจะกลับมาโอนให้เกษตรกรอีกครั้งปลายเดือนนี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ว่า เกษตรกรกลุ่มแรกที่ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน 8,330,000 คน ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว 6,773,517 คน โดยกระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งมอบข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เพื่อโอนเงินให้เกษตรกร

โดยช่วง 3 วันแรกที่มีการโอนเงิน คือ 15, 18 และ 19 พฤษภาคม ธ.ก.ส. จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วกว่า 14,812 ล้านบาท ส่วนเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งได้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จำนวน 1,570,000 คน มีกำหนดจ่ายเงินเยียวยาในวันที่ 30 และ 31 พฤษภาคมนี้

ขณะที่เกษตรกรกลุ่มที่ 3 ซึ่งไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมภายในวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา และจะต้องรอให้มีการเพาะปลูก จากนั้น 15 วันจึงจะไปตรวจแปลงปลูก ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่น และคาดว่าจะจ่ายเงินได้ภายในวันที่ 27-31 กรกฎาคม

ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้รับสิทธิ หรือมีข้อสงสัย สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ที่หน่วยงานด้านการเกษตรกร 8 หน่วยงานทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 5 มิถุนายนนี้ ยกเว้นเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ยื่นอุทธรณ์ได้ในวันที่ 27-31 กรกฎาคมนี้

TAG : ธกสเงินเยียวยา 5000 บาทเงินเยียวยาโควิด 19เงินเยียวยาเงินเยียวยาเกษตรกรโอนเงินเยียวยา

คลิปที่เกี่ยวข้อง