รร.จัดครูสอนเด็กขาดแคลนถึงบ้าน แทนการเรียนผ่านโทรทัศน์ดาวเทียม-ออนไลน์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - โรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานี จัดครูสอนเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน ทั้งโทรทัศน์รับสัญญาณผ่านดาวเทียมไม่ได้ หรือไม่มีอินเทอร์เน็ตถึงบ้าน แทนการเรียนผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมและออนไลน์ ตั้งเป้าสัปดาห์และ 1 ครอบครัว

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครูโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ตำบลหนองนางนวล อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เดินทางมาที่บ้านของนักเรียนคนหนึ่ง เพื่อสอนหนังสือและให้แบบฝึกหัด แทนการเรียนทางไกลผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมและออนไลน์

เนื่องจากครอบครัวของเด็กคนดังกล่าวขาดแคลน โทรทัศน์ที่มีอยู่ไม่สามารถรับสัญญาณผ่านดาวเทียมได้ และไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีอินเทอร์เน็ตสำหรับการเรียนทางออนไลน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย เปิดเผยว่า ได้แบ่งทีมครูประจำชั้นและประจำกลุ่มสาระ จัดทำใบงานสำหรับนักเรียน หากนักเรียนบ้านไหนที่มีความพร้อมก็ให้เรียนผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมหรือผ่านทางออนไลน์ตามปกติ ส่วนเด็กที่ขาดแคลนจะมีครูจัดทำใบงานแบบฝึกหัดมาส่งและมาสอนถึงบ้าน เพื่อให้ผู้ปกครองคลายความกังวลว่าลูกหลานจะได้เรียนทันเพื่อน และไม่ต้องเพิ่มภาระในช่วงโควิด-19

โดยตั้งเป้าเข้าสอนเด็กกลุ่มเป้าหมายสัปดาห์ละ 1 ครอบครัว หมุนเวียนจนครบทุกบ้าน ซึ่งในเขตบริการของโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน และนอกเขตบริการอีก 2 หมู่บ้าน

TAG : เรียนออนไลน์เรียนผ่านโทรทัศน์ดาวเทียมเรียนออนไลน์ไม่ได้โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย

คลิปที่เกี่ยวข้อง