ศธ.ให้ข้าราชการปรับลดเวลา-วันทำงาน ร้อยละ 50 เริ่มตั้งแต่วันนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ ร้อยละ 50 เริ่มตั้งแต่วันนี้ (20 พ.ค.) เป็นต้นไป

นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวง เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 2

โดยให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการระดับสูง ผู้อำนวยการระดับต้น หรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการกลุ่ม กอง ฝ่าย มาปฏิบัติงานในที่ทำงานตามปกติ

ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดทำงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรสำหรับวันมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวนร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด เมื่อรวมกับบุคลากรตามข้อ 1 แล้ว

ข้อสุดท้าย ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจนเหมาะสม ในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดทำงานจากที่บ้าน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานเป็นสำคัญ และกำหนดตารางการทำงานของบุคลากรในสังกัดที่หมุนเวียนกันมาทำงาน โดยมาตรการนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้ (20 พ.ค.) เป็นต้นไป

TAG : กระทรวงศึกษาธิการปรับเวลาทำงานปรับเวลาทำงานข้าราชการทำงานที่บ้าน

คลิปที่เกี่ยวข้อง