ไทยครองแชมป์ ใส่หน้ากาก-ล้างมือ สูงสุดในอาเซียน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - โฆษก ศบค. เผยผลสำรวจจากประเทศอังกฤษ พบคนไทยใส่หน้ากากและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สูงที่สุดในอาเซียน
  
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยถึงการสวมหน้ากากอนามัยและใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือของคนไทยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่ามีบริษัทจากประเทศอังกฤษได้ทำการสำรวจพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชน 6 ประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมีกลุ่มตัวอย่างประมาณ 12,999 คน พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สูงสุดในอาเซียน ถึงร้อยละ 95 โดยใส่หน้ากากอนามัยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ถึงร้อยละ 89 มากกว่าอีก 5 ประเทศที่มีการสำรวจในรอบ 7 วันที่ผ่านมา

ส่วนประเทศสิงคโปร์มีเพียงร้อยละ 66 เท่านั้นที่ตอบว่าใส่หน้ากากอนามัยบ่อย ๆ และเพียงร้อยละ 68 ที่ตอบว่าใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

TAG : หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ใส่หน้ากากอนามัยแชมป์อาเซียนครองแชมป์อาเซียน

คลิปที่เกี่ยวข้อง