ก.ศึกษาธิการ ให้ข้าราชการลดเวลา-วันทำงาน ร้อยละ 50

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อช่วยลดการรวมกลุ่ม และลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศปรับลดเวลาและวันทำงานของข้าราชการ ร้อยละ 50

นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวง เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 2

ให้ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการระดับสูง ผู้อำนวยการระดับต้น หรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการกลุ่ม/กอง/ฝ่าย มาปฏิบัติงานในที่ทำงานตามปกติ

ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดทำงานที่บ้านตามความเหมาะสม โดยให้ใช้อินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรสำหรับวันมาทำงาน จำนวนร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด

ข้อสุดท้าย คือ ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจนเหมาะสม ในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดทำงานจากที่บ้าน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานเป็นสำคัญ และกำหนดตารางการทำงานของบุคลากรในสังกัดที่หมุนเวียนกันมาทำงาน

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตกระทรวงศึกษาธิการปรับลดเวลาทำงานข้าราชการเวลาทำงานข้าราชการข้าราชการลดเวลาทำงานของข้าราชการ

คลิปที่เกี่ยวข้อง