พิษณุโลกยกเลิกด่านคัดกรองโควิด-19 ตามถนน เน้นคุมเข้มในชุมชนแทน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - จังหวัดพิษณุโลกยกเลิกด่านคัดกรองโควิด-19 ตามท้องถนน สนามบิน สถานีรถไฟ และสถานีขนส่ง แต่คุมเข้มในชุมชนแทน โดยใช้เครือข่ายชุมชนในการคัดกรองเฝ้าระวังคนเข้าออกหมู่บ้าน

เช้าวันนี้ (21 พ.ค.) ที่สถานีรถไฟพิษณุโลกได้ยกเลิกการตรวจคัดกรองบุคคล ที่เข้าออกสถานีรถไฟ ผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ตามปกติ หลังคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติให้ยกเลิกด่านตรวจคัดกรองตามภูมิลำเนาทั้งหมด คือ สถานีรถไฟ, สนามบิน, สถานีขนส่งผู้โดยสาร และเส้นทางสัญจรทางถนน โดยเปลี่ยนมาใช้เครือข่ายในชุมชนช่วยดูแลบุคคลที่เข้าออกหมู่บ้านว่า มาจากพื้นที่เสี่ยงโรคโควิด-19 หรือไม่ แต่ยังคงใช้มาตรการวัดอุณหภูมิร่างกาย เว้นระยะห่างทางสังคม และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จะเน้นสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดเป็นหลัก ขณะนี้มีการผ่อนปรนมาตรการ ทำให้การสัญจรไปมาระหว่างจังหวัดมีความผ่อนคลายมากขึ้น

ตอนนี้เครือข่ายโควิด-19 ระดับหมู่บ้านจะร่วมกันเฝ้าระวังตรวจสอบผู้เข้าออกหมู่บ้าน ด้วยแอปพลิเคชัน เพื่อเก็บเป็นข้อมูล โดยในหมู่บ้านจะช่วยกันดูแลให้หมู่บ้านเข้มแข็ง และรายงานมายังแอปพลิเคชันจังหวัดให้ทราบทุก 7 วัน ใช้ธงเขียวเป็นสัญลักษณ์ปลอดเชื้อโควิด-19 หรือ Covid-19 Free เป็นสัญลักษณ์ทั้ง 1,048 หมู่บ้าน ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนายอำเภอต้องรักษาธงเขียวเอาไว้สุดความสามารถ ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอีก

จังหวัดพิษณุโลกจะเน้นหลัก 5 ร. คือ โรงเรียนที่จะเปิดในเดือนกรกฎาคม, โรงแรมที่ต้องดำเนินตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข, เรือนจำ นักโทษแรกรับต้องตรวจหาเชื้อและกักตัวก่อนเข้าเรือนนอน 14 วัน, โรงงาน แรงงานประเทศเพื่อนบ้านต้องปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุข และร้านค้า จะมีชุดออกตรวจว่าปฏิบัติตามาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคหรือไม่

TAG : พิษณุโลกยกเลิกด่านคัดกรองโควิด 19ด่านคัดกรองโควิด 19โควิด 19ข่าวโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง