www.moac.go.th เช็คสถานะรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรกันก่อน 2 กลุ่มนี้ รอรับเงินเยียวยา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


เช็กสถานะรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร กลุ่มที่ 2 ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเช็คสถานะรับสิทธิ์ เยียวยาเกษตรกร พร้อมระบุ 8 หน่วยงานอุทธรณ์หากไม่ได้สิทธิ์ โดยวันเวลาในการรับเงินเกษตรกรแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่ม 1 ปรับปรุงข้อมูลการปลูกพืช รอบการผลิต 62/63 ก่อน 30 เมษายน 2563
เช็คสิทธิ์ ตามเว็บไซต์ www.moac.go.th
อุทธรณ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2563

กลุ่ม 2  ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563
เช็คสิทธิ์ ตามเว็บไซต์ www.moac.go.th ตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
อุทธรณ์ ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2563

อุทธรณ์ ได้ทั้ง 8 หน่วยงาน ได้แก่

1) สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด
2) สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด
3) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด
4) สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
5) เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
6) สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
7) การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)
8) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

เอกสารประกอบอุทธรณ์
1.บัตรประชาชน / หลักฐานการมอบอำนาจ
2.แบบรับเรื่องอุทธรณ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เช็กเงินเข้าเยียวยาเกษตรกร ธ.ก.ส.โอนแล้ว 14,812 ล้าน เตรียมโอนอีก 2 กลุ่ม ปลายเดือนนี้
เปิดระบบอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร คาดได้เงินครบทั้งหมดภายใน 25 พฤษภาคมนี้
www.เยียวยาเกษตรกร.com ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยา หน้าจอขึ้นแบบไหนได้ - ไม่ได้เงิน มาดู

ฺBUGABOONEWS

TAG : เงินเยียวยาเกษตรกรwww.เยียวยาเกษตรกร.comเช็กสิทธิ์เกษตรกรเช็กเงินเกษตรกรเช็กเงินเยียวยาเกษตรกร