รายงานพิเศษ : ก้าวแรกทดลองวัคซีนโควิด-19 ในลิง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - อีกก้าวของการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของทีมวิจัยไทย ซึ่งวันนี้ได้เข้าสู่กระบวนการทดลองในลิง และต้องรอผลประมาณ 1 ปี ถึงจะได้ทดลองกับอาสาสมัคร

เป็นเข็มแรก ที่กำลังทดลองฉีดวัคซีนต้นแบบ mRNA ให้กับลิงแสม ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี เพื่อทดสอบการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ในสัตว์ทดลอง ภายหลังการทดลองกับหนูแล้วเป็นผลดี

การทดลองฉีดวัคซีนต้นแบบ ป้องกันโรคโควิด-19 ในลิงแสม เข็มแรกจะเฝ้าดูปฏิกิริยา 4 สัปดาห์ เข็มต่อมา อีก 4 สัปดาห์ และเข็มที่ 3 อีก 16 สัปดาห์ โดยระหว่างนี้ หากวัคซีนต้นแบบ สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี จะทดลองฉีดเชื้อโควิด-19 เข้าสู่ลิง แล้วจะทราบผลภายใน 6 เดือน

เมื่อผ่านขั้นตอนทดลองในสัตว์แล้ว ระยะต่อไปจะทดลองกับอาสาสมัคร แบ่งการทดลองเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะทดลองเพื่อความปลอดภัย, ระยะทดลองเพื่อการป้องกันเชื้อโควิด-19 และระยะทดลองในคนจำนวนมาก ซึ่งหากสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอาสาสมัครได้ คาดว่าอีก 12-18 เดือน ก็จะมีวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ของไทย

นับว่าเป็นอีกก้าวของทีมวิจัยไทย ที่ได้คิดค้นและร่วมมือพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กับต่างประเทศ ที่ยังคงต้องลุ้นผลไปพร้อม ๆ กัน

TAG : วัคซีนโควิด19โควิด19ข่าวโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง