ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับ 3,000 บาท ครม.เคาะจ่ายเงินเยียวยาเพิ่ม 4 กลุ่มตกหล่น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - คณะรัฐมนตรีอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติมอีก 4 กลุ่มที่ตกหล่น

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือเยียวยา และชดเชยประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยกลุ่มแรก คือ

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐ กว่า 1,164,222 คน เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม โดยจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มที่ 2 ช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ จำนวน 302,160 คน ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ โดยให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย และกลไกการให้ความช่วยเหลือ และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ พิจารณาใน 1 เดือน

กลุ่มที่ 3 ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง รวมกว่า 6,781,881 คน เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐ และไม่ซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการของรัฐ แบ่งเป็น เด็กจากครัวเรือนยากจน ตั้งแต่แรกเกิด-อายุ 6 ขวบ กว่า 1,394,756 คน ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 4,056,596 คน และผู้พิการอีกกว่า 1,330,529 คน จ่ายเยียวยาคนละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคมนี้

ส่วนกลุ่มที่ 4 ช่วยเหลือเกษตรกร โดยเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร รวมถึงเกษตรกรที่ด้อยโอกาส และยังไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร จำนวน 137,093 คน ซึ่งต้องเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับผู้ได้รับสวัสดิการผ่านระบบข้าราชการของกรมบัญชีกลาง และระบบประกันสังคมของสำนักงานประกันสังคม รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ของรัฐ

คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบ ขยายเวลาการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่ไม่สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้อย่างสมบูรณ์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประมาณ 120,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรในรอบการผลิตที่ผ่านมาแล้ว โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงทะเบียนให้เสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้

TAG : เงินเยียวยาโควิด 19เงินเยียวยาเงินเยียวยากลุ่มตกหล่นเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาเกษตรกรโควิด 19โรคโควิด 19

คลิปที่เกี่ยวข้อง