กรมบังคับคดีชี้แจง หญิงเป็นหนี้ กยศ. 17,000 บาท ถูกยึดบ้าน 2 ล้านขายทอดตลาด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


สืบเนื่องจากกรณีที่หญิงรายหนึ่งร้องเรียนเป็นหนี้ กยศ. 17,000 บาท ถูกยึดบ้านขายทอดตลาดกว่า 2 ล้านบาท ล่าสุด กรมบังคับคดีชี้แจง  เตรียมนัดหมายผู้ซื้อทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นี้

กรมบังคับคดีได้ออกมาชี้แจง ตามที่มีข่าวเรื่องญาติของผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร้องว่าถูกบังคับคดี ยึดบ้านทรงไทยราคากว่า 2 ล้านบาท ออกขายทอดตลาด ไปชําระหนี้เงินกู้ กยศ. จํานวนเพียง 17,000  กว่าบาท โดยเจ้าของทรัพย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใด นั้น ทางกรมบังคับคดีได้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า อยู่ในการดําเนินการของสํานักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ ตามคําพิพากษา ของศาลจังหวัดแพร่ โดยโจทก์ได้แถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า โจทก์ไม่เคยได้รับชําระหนี้ตาม คําพิพากษาจากจําเลยแต่อย่างใด แต่เนื่องจากทรัพย์สินของจําเลยที่ 1 ผู้กู้ยืมถูกยึดไว้ในคดีอื่นแล้ว และไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะดําเนินการบังคับคดีเพื่อชําระหนี้ได้

โจทก์จึงขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดําเนินการ ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจําเลยที่ 3 ติดจํานองเจ้าหนี้รายอื่นออกขายทอดตลาดเพื่อชําระหนี้ เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามคําร้องขอของโจทก์แล้ว ได้แจ้งการยึดไปยัง จําเลยที่ 3 พร้อมแจ้งให้ทราบว่าสามารถขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีได้ ซึ่งจําเลยที่ 3 ได้รับหมายแจ้งแล้ว แต่ไม่ได้มาติดต่อเพื่อขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงต้องดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนด โดยประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ดังกล่าวโดยการจํานองติดไป

ทั้งนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีได้แจ้งกําหนด วันขายทอดตลาดไปยังจําเลยที่ 3 พร้อมปิดประกาศขาย ณ ทรัพย์ที่จะทําการขายทอดตลาดในการประกาศขาย แต่ละครั้ง คดีนี้มีการขายทอดตลาดมาแล้วถึง 10 นัด แต่ไม่มีผู้เข้าสู้ราคา จําเลยที่ 3 ซึ่งทราบกําหนด วันขายทอดตลาดโดยชอบแล้วไม่เคยมาดูแลการขายหรือมาติดต่อกับเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อขอไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทแต่อย่างใด จนกระทั่งในการขายทอดตลาดครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 มีบุคคลภายนอกได้ซื้อทรัพย์ดังกล่าวไปในราคา 30,000 บาท ซึ่งผู้ซื้อทรัพย์ดังกล่าวจะต้องรับภาระในการไป ชําระหนี้จํานองอีกเป็นเงินกว่า 2 ล้านบาท

โดยในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผู้อํานวยการสํานักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ ได้ลงพื้นที่ ร่วมกับอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดแพร่ และยุติธรรมจังหวัดแพร่ โดยได้พูดคุยกับจําเลยที่ 3 ถึงแนวทางช่วยเหลือในกรณีดังกล่าวแล้ว ซึ่งได้กําหนดนัดหมายผู้ซื้อทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามาเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันต่อไปในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นี้

BUGABOO NEWS 
ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ 
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

TAG : กยศ.ยึดบ้านหนี้กยศ