ศบค.ไฟเขียวขยายชาวต่างชาติ 6 กลุ่ม เข้าไทยได้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ศบค. ไฟเขียวขยายกลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 6 กลุ่ม จาก 4 ประเทศ และ 1 เขตปกครอง

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยถึงมาตรการการผ่อนคลายให้ผู้ที่เข้ามาในราชอาณาจักร ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอที่ประชุมใหญ่ ศบค. ถึงหลักเกณฑ์การขยายกลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าไทย เพิ่มอีก 6 กลุ่ม คือ คู่สมรสและบุตรของผู้มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตจากทางราชการให้ทำงานในราชอาณาจักร ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสัญชาติไทย

ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นต้องเข้ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยและผู้ติดตาม ยกเว้นผู้ป่วยโควิด-19 นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ และผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าว ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรตามข้อตกลงพิเศษกับประเทศเป้าหมาย

ประเทศที่ได้รับอนุญาตในข้อตกลงพิเศษ คือ ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สิงคโปร์, จีน และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เนื่องจากทั้ง 4 ประเทศ และ 1 เขตปกครอง มีความสำคัญทางเศรษฐกิจต่อไทย สามารถควบคุมการระบาดได้ดีใกล้เคียงกับไทย มีระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมและสนใจทำความตกลง

โดยการเดินทางจะแบ่งเป็น 2 ระบบ คือ ระบบแบบปกติ ในกลุ่มที่เข้ามาทำงานและพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเป็นระยะเวลานาน ต้องมีการกักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด 14 วัน และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

กลุ่มที่มาในระยะสั้น ๆ หรือขอมาแบบเร่งด่วน เช่น นักธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความสำคัญกับเศรษฐกิจของไทย ซึ่งไม่จำเป็นต้องอยู่จนครบ 14 วัน โดยในกลุ่มนี้มีเงื่อนไขเข้มงวดกว่ากลุ่มที่เดินทางในแบบปกติ และต้องมีการกำหนดการเดินทางที่ชัดเจน

ขณะที่ โฆษก ศบค. ได้เปิดเผยถึงการอนุญาตให้เที่ยวบินจากต่างประเทศเข้าประเทศ ว่าขณะนี้ยังคงยึดหลักการเดิมในการปฏิบัติโดยยังไม่อนุญาตให้มีการบินแบบเสรี โดยการจะเปิดรับชาวต่างชาติเข้ามาในประเทศ ต้องเข้ามาตรการการกักตัวใน State Quarantine หรือถ้ามาในระยะสั้น ๆ ต้องขออนุญาตใหม่ การเดินทางเข้ามาต้องมากับเที่ยวบินที่ประเทศไทยจัดให้สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติ ร่วมเดินทางมากับเที่ยวบินดังกล่าวเท่านั้น ยืนยันว่า คนไทยในประเทศจะได้รับการปกป้องดูแลอย่างดีที่สุด และชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศมีการควบคุมอย่างเข้มงวด

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตศบคชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยอนุญาตเดินทางเข้าไทยข่าวโควิด19โควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง