www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตรวจสอบเงินเยียวยา โอนวันนี้วันสุดท้าย ผู้ตกหล่นเร่งช่วยเหลือด้านอื่น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา www.เราไม่ทิ้งกัน.com คลังโอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ได้รับสิทธิ์ วันนี้ (30 มิ.ย.) เป็นสุดท้ายแล้ว

โดยคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน โครงการ เราไม่ทิ้งกัน ผ่านการลงทะเบียนใน  www.เราไม่ทิ้งกัน.com ถึงแม้ได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว โดยเว็บไซต์ยังคงเปิดไว้อยู่ 2 ปุ่ม คือ ตรวจสอบสถานะ และ สละสิทธิ์ ระบบก็ยังทำการโอนเงินสำหรับงวดสุดท้าย 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท อีกครั้งให้แก่ผู้ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนรับ ในวันที่ 29 - 30 มิถุนายน ซึ่งถือเป็น 2 วันสุดท้ายของมาตรการเยียวยาโครงการนี้

สำหรับกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" จากการตรวจสอบพบว่า มีประชาชนที่ลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จ จำนวน 302,160 คน ซึ่งยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยจากโครงการต่างๆ ของรัฐ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลไกความช่วยเหลือให้ชัดเจน ก่อนส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ พิจารณาใน 1 เดือน เพื่อนำไปสู่มาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่อไป

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูล กระทรวงการคลัง

TAG : เราไม่ทิ้งกันwww.เราไม่ทิ้งกัน.com