เปิดคำขอบคุณจากใจ จากผู้พักถึงเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


 
ตลอด 35 วันที่ผ่านมา การติดเชื้อภายในประเทศของไทยเป็น "0" มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนสำคัญของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) คือ การจัดให้มี สถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ หรือที่เรียกว่า State Quarantine/ Local Quarantine เพื่อสังเกตอาการผู้เดินทางกลับต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

ซึ่งระยะเวลากว่า 5 เดือนที่ผ่านมา บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ ฟันเฟืองที่สำคัญในการดูแลผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ซึ่งหลังจากผู้พักได้เดินทางออกจากสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้นั้นได้แสดงกำลังใจผ่านการเขียนคำขอบคุณลงบนกระดาษในหลากหลายความคิดเห็น เช่น ขอบคุณพยาบาลทุกท่านที่คอยใส่ใจเป็นอย่างดี มีการจัดไลน์กลุ่มสุขภาพ เพื่อดูแลอย่างทั่วถึง ขอบคุณที่คอยเตือนให้วัดไข้ทุกวัน และ ขอบคุณรอยยิ้มพยาบาลที่น่ารักเสมอ เป็นต้น


โดยล่าสุด ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC ศปก.นรม.@PMOC10) ได้โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ ซึ่งเป็นกระดาษที่บรรยายถึงความรู้สึก แสดงออกถึงความขอบคุณที่ดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อความจากผู้เข้าพักถึงทีมเจ้าหน้าที่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดไว้เพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการป่วยผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ณ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา

คำขอบคุณเพียงหนึ่งคำ สามารถสร้างกำลังใจและรอยยิ้ม รวมถึงเติมใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้มีพลังในการทำงานต่อไป เราขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเช่นกัน เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคขยายความถึง สถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ได้อย่างน่าสนใจ โดยสถานที่ดังกล่าวแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และส่วนกลาง (State Quarantine) ดูแลโดยกระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และ 2.) ในพื้นที่ต่างจังหวัด (Local Quarantine) โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ปัจจุบัน มี state Quarantine ที่มีผู้เข้าพักจำนวน 10 แห่ง ใน กทม. และ 4 แห่งที่ต่างจังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี และนครปฐม ส่วน Local Quarantine มีกระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ภาพและข้อมูลจาก ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC ศปก.นรม.@PMOC10)

TAG : สถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้คำขอบคุณให้เจ้าหน้าที่State Quarantineกรมควบคุมโรคโคโรนา 2019COVID-19