เปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ ประชาชนกว่า 73% กังวลมาตรการป้องกันโควิด - 19 ของสถานศึกษา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ “ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ (วันที่ 1 ก.ค.63)”

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะเป็นวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 หลังจากเลื่อนการเปิดเทอมในช่วงพฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซึ่งการเปิดเทอมในวันพรุ่งนี้ ทางสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ (วันที่ 1 ก.ค.นี้)” ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

ลำดับแรก สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวลเกี่ยวกับการเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ มากที่สุดคือ มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา ร้อยละ 73.68 สำหรับสิ่งที่อยากฝาก “สถานศึกษา” คือ ควรกำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ให้ชัดเจนและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดร้อยละ 45.74 รวมถึง ควรดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง ร้อยละ 32.27 และจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม ทันสมัย คำนึงถึงความปลอดภัยให้มากที่สุด ร้อยละ 16.08 และสิ่งที่อยากฝากถึง “รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” คือ มีมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ที่ชัดเจน เข้มงวด ร้อยละ 42.40

จากผลสำรวจข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการเปิดเทอม 1 ก.ค.นี้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังคงกังวลเรื่องของมาตรการในการป้องกันโควิด-19 จึงเสนอแนะให้สถานศึกษากำหนดมาตรการในการป้องกันโควิด-19 ให้ชัดเจน และควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการในภาพรวมที่ชัดเจน และทุกคนทุกฝ่ายควรปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดมาตรการสำคัญรับ “เปิดเทอม” 5 เรื่องควรรู้ก่อนไปเรียน 1 ก.ค.2563

BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ภาพจาก  Pixabay:Wokandapix

TAG : วันเปิดเทอมเปิดภาคเรียน1 กรกฎาคม 2563เปิดเทอม 1 ก.ค.นี้มาตรการในการป้องกันโควิด-19