กลุ่มเปราะบาง ได้เฮ ครม.เคาะจ่ายเงินเยียวยารวดเดียว 3,000 บาท โอนกรกฎาคมนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


สืบเนื่องจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 63) ตามที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ซึ่งครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
2.กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3.กลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

ล่าสุดวันนี้ (30 มิ.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ว่า  ที่ประชุมอนุมัติให้กระทรวงพัฒนาสังและความมั่นคงของมนุษย์ ปรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่กลุ่มเปราะบาง จากการจ่าย 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน มาเป็นการจ่าย 1 ครั้ง จำนวน 3,000 บาท ในเดือนกรกฎาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง รอรับได้เลย รวม 3,000 บาท ย้ำ ไม่ต้องลงทะเบียน

BUGABOO NEWS 
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ อนุวัติ จัดให้ TAG : เงินเยียวยากลุ่มเปราะบางกลุ่มเปราะบางเงิน3000บาทเยียวยากลุ่มเปราะบาง