ก.คลัง แจงเรียกคืนเงิน 5,000 บาท www.เราไม่ทิ้งกัน.com ภายใน 7 วัน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กรณีมีผู้ที่ได้รับหนังสือจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ระบุให้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาจากมาตรการ "เราไม่ทิ้งกัน" คืน โดยมีการแจ้งรายละเอียดไว้ชัดเจน ว่า ตามที่กระทรวงการคลังมีมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท 3 เดือน และท่านได้แสดงความประสงค์สละสิทธิการได้รับเงินชดเชย เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับแล้วทั้งหมด ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และให้ชำระเงินผ่านช่องทาง Mobile Banking และเอทีเอ็มของธนาคารใดก็ได้ นั้น

เรื่องนี้ นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สศค. กล่าวว่ามีการส่งหนังสือดังกล่าวจริง โดยจัดส่งไปให้ผู้ลงทะเบียนจากมาตรการ"เราไม่ทิ้งกัน" ที่ขอสละสิทธิ์ไม่รับเงินช่วยเหลือเท่านั้น ซึ่งจะมีผู้ได้รับจดหมายลักษณะนี้หลายพันคน ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนของการสละสิทธิ์เงินเยียวยา ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้องเรียกเงินคืนให้ครบถ้วน โดยย้ำว่า หนังสือดังกล่าวจะส่งให้เฉพาะคนที่กดปุ่มสละสิทธิ์เท่านั้น เพราะหลังจากขอสละสิทธิ์แล้ว ระบบจะมีรหัส OTP เพื่อให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนว่าขอสละสิทธิ์จริง ดังนั้นข้อมูลในระบบที่ได้รับ จะไม่คลาดเคลื่อนอย่างแน่นอน 

TAG : ข่าวโควิด19เราไม่ทิ้งกันwww.เราไม่ทิ้งกัน.com

คลิปที่เกี่ยวข้อง