แพทย์ย้ำต้องกักตัว 14 วัน คนมาจากต่างประเทศ ไม่ควรใช้ 2 มาตรฐาน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ วรธนารักษ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย้ำว่า ในเคสล่าสุด ที่ไม่มีอาการ ตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ และตรวจครั้งที่ 2 เป็นช่วงวันที่ 11 - 12 ของการกักตัว จึงตรวจพบ ตอกย้ำให้เห็นความสำคัญของการกักตัว 14 วัน และมาตรการป้องกัน และควบคุมโรค ไม่ควรใช้ 2 มาตรฐาน

นอกจากนี้ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อทั่วโลก ที่จะทะลุ 12,000,000 คน ตามหลักวิชาการแล้วการระบาดลักษณะนี้ ไม่ต้องหยิบยกเรื่อง Travel Bubble มาพูดกันอีกต่อไป ต้องชะลอไปอย่างน้อยอีก 6 เดือน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนทุกคนในประเทศ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...คือแนวคิดสำคัญที่สุด ที่ทุกคนควรน้อมนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน การท่องเที่ยวนั้น ในระยะถัดจากนี้ไป ยังไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิม แนะให้ ผู้ที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่องเที่ยว อาจต้องปรับตัว หาแนวทางที่จะสร้างรายได้ที่แตกต่างจากเดิม รัฐเอกชนและประชาชนคงต้องร่วมด้วยช่วยกันคิด วางแผน และสร้างช่องทางใหม่ๆ และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ที่สำคัญที่สุดคือ ไทยเราต้องรักษาความเป็น "ไข่แดง" ก็คือ ศักยภาพในการจัดระบบสาธารณสุข ป้องกันควบคุมโควิด-19 ไว้ให้ได้ ใส่หน้ากาก เสมอ ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างคนอื่นหนึ่งเมตร พูดน้อยลง พบปะคนน้อยลงสั้นลง เลี่ยงที่แออัด หมั่นสังเกตอาการตนเองและครอบครัวและถ้าไม่สบาย อาการคล้ายไข้หวัด ต้องไปพบแพทย์ ช่วยตัดวงจรการระบาดได้

TAG : ข่าวโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง