Iron Chef Thailand เชฟกระทะเหล็ก 11 ก.ค.63 ปลากะพงแดง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการ เชฟกระทะเหล็กประเทศไทย (Iron Chef Thailand)
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
วัตถุดิบหลัก : ปลากะพงแดง
วัตถุดิบปริศนา : ปลากรอบสามรส

TAG : Iron Chef Thailandเชฟกระทะเหล็กเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยเชฟกระทะเหล็ก 11 กรกฎาคม 2563เชฟกระทะเหล็ก ปลากะพงแดงปลากะพงแดงปลากรอบสามรส

  •  

  • EP ทั้งหมด