นายกฯ ตั้ง คกก.สอบสั่งไม่ฟ้อง บอส อยู่วิทยา ยืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย ไม่แบ่งชนชั้น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีอัยการสั่งไม่ฟ้อง บอส อยู่วิทยา มี นายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน พร้อมยืนยันเพื่อให้เกิดความกระจ่าง ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่แบ่งชนชั้น และให้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีภายใน 30 วัน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกคำสั่งนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน คดีที่ นายวรยุทธ อยู่วิทยา หรือ บอส ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี 2555

โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายวิชา มหาคุณ เป็นประธาน มีปลัดกระทรวงยุติธรรม, เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา, ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม, นายกสภาทนายความแห่งประเทศไทย, คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นกรรมการ และ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นกรรมการและเลขานุการ

มีอำนาจและหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย หรือวิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ การปฏิบัติหน้าที่ และการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยไม่ก้าวล่วงหน้าที่ และอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ในคดีดังกล่าว และให้รายงานนายกรัฐมนตรีภายใน 30 วัน

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (29 ก.ค.) นายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า การตั้งคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเพื่อให้สังคมรับรู้ข้อเท็จจริง ยืนยันไม่ได้นิ่งนอนใจ และจะต้องสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดยไม่แบ่งชนชั้น

นายกรัฐมนตรี ย้ำว่า คดีนี้จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงของการสั่งไม่ฟ้องอย่างละเอียด พร้อมยืนยันว่า การสั่งไม่ฟ้องคดีนี้ไม่เกี่ยวกับการที่ ตระกูลอยู่วิทยา บริจาคเงินให้รัฐบาลจำนวน 300 ล้านบาท

TAG : นายกรัฐมนตรีบอส อยู่วิทยาคดีบอส อยู่วิทยาข่าวบอส อยู่วิทยาขับรถชนตำรวจ

คลิปที่เกี่ยวข้อง