ครม.อนุมัติเงินพิเศษ 500 บาท เคาะจ่ายก่อน 7 เดือน ตอบแทน อสม. - อสส. สู้ภัยโควิดกว่า 1 ล้านคน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ที่ประชุม ครม.อนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. - อสส. ที่ร่วมสู้ภัยช่วงโควิด - 19 “รอบแรก” 7 เดือน คนละ 500 บาท

จากกรณีที่มีการพิจารณาตัดลดค่าตอบแทนของอาสาสมัครสาธารณสุขในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ได้รับการจัดสรรของกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 500 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 19 เดือน ซึ่งทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะตัดลดลงเหลือแค่ 6 เดือนให้เหมือนกับของกำนันผู้ใหญ่บ้านนั้น จนเกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ เพราะ กลุ่ม อาสาสมัคร คือ หน้าด่านที่สำคัญในการช่วยดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ภายในประเทศมาโดยตลอด
..
วันนี้ (29ก.ค.63) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษคนละ 500 บาทต่อเดือนให้แก่ อสม.และ  อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพฯ (อสส.) รวมจำนวนไม่เกิน 1,054,000 คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม - กันยายน 2563 เป็นเวลา 7 เดือน กรอบวงเงินไม่เกิน 3,622 ล้านบาท โดยจะใช้จากกรอบเงินกู้ 45,000 ล้านบาทของกระทรวงสาธารณสุข

น.ส.ไตรศุลี เผยต่อไปว่า โดยเหตุผลที่ให้ 7 เดือนก่อน เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับบุคลากรสาธารณสุขกลุ่มอื่นตามหนังสือกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขให้ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน

สำหรับการแบ่งจ่ายนั้น จะดำเนินการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือเดือนมีนาคม - มิถุนายนจะจ่ายรวบยอดทีเดียว 4 เดือน รวม 2,000 บาท และ เดือนกรกฎาคม – กันยายนจะจ่ายเป็นรายเดือนเช่นเดียวกับบุคลากรอื่นของสาธารณสุข

กลุ่ม อสม. และ อสส. ถือเป็นอีกกลุ่มการทำงานที่สำคัญในการดูและและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซึ่งนอกจากความเสี่ยง ยังเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาหลากหลายอย่าง วันนี้แม้สถานการณ์คลี่คลายแต่ยังคงต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้น ฉะนั้น การอนุมัติค่าตอบแทนการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษนอกจากสร้างความเหมาะสม ยังแสดงออกถึง การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มทำงานดังกล่าวเพื่อร่วมกันการก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

BUGABOO NEWS
ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาลฯ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ และ CH7HD

TAG : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. - อสส.โควิด-19ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19อาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพฯ (อสส.)เงินพิเศษ