กรมที่ดิน เปิดช่องทาง ถาม - ตอบ บนแพลตฟอร์มออนไลน์ ถามอะไรได้บ้าง เช็กเลย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


เพราะทุกคำถามมีความสำคัญ อธิบดีกรมที่ดิน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ เปิดช่องทางการสื่อสารและการให้บริการประชาชน ด้วย “ระบบถาม-ตอบ

อย่างที่ทราบกันนี้ในยุคปัจจุบัน การสื่อสารคือมิติที่สำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงการเข้าถึง โดยเฉพาะการดูแลประชาชนในแง่ของการให้บริการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดขงอโควิด – 19 หลากหลายหน่วยงานภาครัฐขานรับการเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยการจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ ล่าสุด กรมที่ดินได้นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ด้วยการจัดทำระบบถาม - ตอบ เพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารและให้บริการประชาชนเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย คลายข้อสงสัยและเพิ่มการทำงานของกรมที่ดินให้ใกล้ชิดกับประชาชนมากยิ่งขึ้น

โดยวันนี้ (30 ก.ค. 63) ทางนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน โพสผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ทำให้เราติดต่อสื่อสารถึงกันได้อย่างง่ายดายขึ้น โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารกันผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Webboard หรือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น LINE Facebook หรือ Instagram ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันไปมาได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางให้เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลาอีกต่อไป

กรมที่ดินให้ความสำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง จึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน ด้วยการเปิดช่องทางการสื่อสารและการให้บริการประชาชน ที่เรียกว่า “ระบบถาม-ตอบ” หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “FAQs : Frequently Asks Questions” ระบบนี้เป็นการพัฒนาเว็บไซต์กรมที่ดิน ด้วยการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการสอบถามในเรื่องต่าง ๆ ของประชาชนที่เป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาพัฒนาเป็นเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) โดยปัจจุบันได้ออกแบบโปรแกรมสำหรับให้บริการประชาชนบนเว็บแอพพลิเคชั่นนี้ จำนวน 5 ด้านหลัก ๆ ประกอบด้วย

1. การขอทราบค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน
2. การขอทราบราคาประเมินที่ดิน และห้องชุด
3. การขอทราบเกี่ยวกับการออกโฉนดที่ดิน
4. การขอทราบเกี่ยวกับการทำธุรกรรมอาคารชุด และห้องชุด
5. การสอบถามเรื่องทั่วไป


เมื่อผู้ใช้บริการทำการกรอกแบบฟอร์มการใช้บริการครบถ้วนแล้ว สามารถเลือกรับข้อมูลตอบกลับได้ทางอีเมล์ หรือติดตามคำตอบบนหน้าเว็บไซต์ได้เช่นกัน ซึ่งในแต่ละเรื่องที่สอบถาม จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเข้ามาตอบคำถามและให้ข้อมูลครับ

ทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้ว ที่ : https://app.dol.go.th/DOL1I008.aspx หรือ เมนูงานบริการประชาชน “ระบบถาม-ตอบ” บนหน้าแรกของเว็บไซต์กรมที่ดิน และสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน ได้จากปุ่ม “คู่มือ” มุมขวาบนในหน้าเว็บไซต์ “ระบบถาม-ตอบ” โดยปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการและสอบถามข้อมูลแล้ว ทั้งสิ้น 17,532 รายการ (ข้อมูลวันที่ 24 ก.ค. 2563)

นี่คืออีกหนึ่งบริการดี ๆ ของกรมที่ดินเพื่อประชาชน ทั้งนี้ กรมที่ดินยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ”

การปรับตัวในยุค New Normal หรือ วิถีชีวิตใหม่นั้น ไม่เพียงแต่ตัวบุคคลแต่ในระดับหน่วยงานและองค์กรเองก็ต้องพัฒนาควบคู่กันไป โจทย์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ถือเป็นตัวอย่างที่ดี และคาดว่าต่อจากนี้จะมีการยกระดับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยประโยชน์ไม่ได้ขานรับแค่ความสะดวกสบายของภาครัฐแต่ยังสะท้อนถึงการพัฒนาที่เท่าทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไปและสอดรับกับสถานการณ์โรคระบาดได้อย่างถูกวิธี

BUGABOO NEWS

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ นิสิต จันทร์สมวงศ์


TAG : ระบบถาม-ตอบติดต่อกรมที่ดินกรมที่ดินแพลตฟอร์มออนไลน์เว็บไซต์กรมที่ดินFrequently Asks QuestionsFAQs