นายกรัฐมนตรี เร่งจ่ายค่าตอบแทน อสม. 500 บาท เป็นเวลา 7 เดือน จ่ายให้ 2 รอบ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวในประเทศ 30 กรกฎาคม 2563 - พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยอมรับได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทน อสม. และได้ทำความเข้าใจไปแล้วว่ารัฐบาลซาบซึ้งถึงการทำหน้าที่อย่างเสียสละตลอดมา จึงยินดีที่จะจ่ายเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมให้กับ อสม. จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะจบลง เนื่องจากต้องอาศัย อสม. ในการรับมือกับการท่องเที่ยว แรงงานเพื่อนบ้านที่กลับเข้ามาทำงานในประเทศ

แต่ในช่วงต้นเร่งจ่ายค่าตอบแทนเป็นเวลา 7 เดือนก่อน เพื่อให้เท่าเทียมกับบุคลากรอื่นที่ได้รับเงินตอบแทนพิเศษเช่นกัน อีกทั้งเงินที่ใช้มาจากการกู้ยืมจึงจะต้องพิจารณาการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษให้กับ อสม. เดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 7 เดือน ระหว่างเดือนมีนาคม 2563 - เดือนกันยายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์อื่น

ซึ่งหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินจะจ่ายในส่วนของเดือนมีนาคม - กรกฎาคม จำนวน 2,000 บาทต่อคน ส่วนที่เหลือของเดือนสิงหาคม และกันยายน จะจ่ายรวม 1,500 บาทต่อคน

TAG : ข่าวโควิด19ค่าตอบแทน อสม

คลิปที่เกี่ยวข้อง