กยศ. ยันนักเรียน - นศ. กู้ได้ทุกคน พร้อมเพิ่มค่าครองชีพให้อีก 600 บาท

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


เพจเฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล โพสข้อความว่า กยศ. ยันมีเงินให้กู้เพียงพอ พร้อมปรับเกณฑ์รายได้ครอบครัวผู้กู้ยากจน และเพิ่มค่าครองชีพอีก 600 บาท/เดือน

โดยข้อมูลดังกล่าว ทาง นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพของประชาชนจำนวนมาก กองทุนขอยืนยันว่าผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะไม่มีเงินส่งให้ลูกหลานได้เรียน เนื่องจากกองทุนมีเงินเพียงพอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่มีคุณสมบัติครบตามที่กองทุนกำหนดได้กู้ยืมเรียนอย่างแน่นอน โดยไม่มีโควตา ของแต่ละสถานศึกษา

นายชัยณรงค์ เล่าต่อไปว่า สำหรับในปีการศึกษา 2563 กยศ.ได้เตรียมงบประมาณให้กู้ยืมจำนวนประมาณ 34,000 ล้านบาท สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมทั้งรายใหม่และรายเก่า ประมาณ 590,000 ราย และกองทุนได้ขยายระยะเวลาให้ผู้ขอกู้ยืมได้ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

อีกทั้ง กยศ.ได้ปรับเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะเกี่ยวกับรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงินที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากเดิมรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี เป็นไม่เกิน 360,000 บาท/ปี และกองทุนได้มีการปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้ผู้กู้ยืมทุกระดับการศึกษาอีกรายละ 600 บาท/เดือน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากเดิม 1,200 บาท เป็น 1,800 บาท/เดือน ส่วนระดับ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี จากเดิม 2,400 บาท เป็น 3,000 บาท/เดือน

ที่สำคัญขณะนี้ผู้กู้ยืม กยศ. สามารถตรวจสอบยอดหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความได้ด้วยตนเองผ่านแอป กยศ. Connect หรือเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

BUGABOO NEWS
ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ CH7HD
TAG : กยศเพิ่มค่าครองชีพกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)