เราเที่ยวด้วยกัน เปิดระบบแล้ว ลงทะเบียนรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน เช็กเงื่อนไขเลย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


หลังจากในวันที่ 15 ก.ค.ได้มีการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และต่อมาในวันที่ 18 ก.ค. ที่ผ่านมา เปิดจองโรงแรม ทีพัก เพื่อเข้าพักและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ

เริ่มวันแรกราบรื่น ลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เว็บไม่ล่ม
เราเที่ยวด้วยกัน ยอดจองโรงแรมที่พักใกล้ 3 แสนสิทธิ เปิดวิธีจองโรงแรมที่พัก เช็กเลย

ความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้ (3 ส.ค.63) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินในวันนี้ สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนมีรายละเอียดดังนี้

1.ลงทะเบียนขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน ผ่านเว็บไซต์ airline.เราเที่ยวด้วยกัน.com
2.เข้าสู่ระบบให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นกรอกรหัส OTP
3.กรอกข้อมูลชื่อภาษาอังกฤษ นามสกุลภาษาอังกฤษ เลือกทริปที่ต้องการยื่นขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน แล้วกรอกข้อมูลเที่ยวบินการเดินทางที่ใช้เดินทางไป และ/หรือ กลับจากโรงแรมดังกล่าว โดยเลือกสายการบิน และรหัสการจอง
4.เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ตรวจสอบผลการขอรับสิทธิผ่านทาง Website

โดยเงื่อนไข การยื่นขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินนั้น

- ประชาชนต้องเช็คอินและเช็คเอ้าท์ที่พักในทริปที่ต้องการขอรับสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว
- วันเช็คอินและเช็คเอ้าท์ต้องไม่ห่างจากวันโดยสารเที่ยวบิน (ไปกลับ) เกิน 5 วัน
- ประชาชนต้องมีการโดยสารเที่ยวบินนั้นจริงโดยรัฐบาลสงวนสิทธิ์ส่งข้อมูลที่ประชาชนกรอกในเว็บไซต์ไปตรวจสอบกับสายการบิน


โครงการเราเที่ยวด้วยกัน จะได้รับส่วนลดการเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและโฮมสเตย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับ E-Voucher คืนละ 600 บาท กรณีจองเที่ยววันธรรมดาจะได้รับ E-Voucher คืนละ 900 บาท ใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนการใช้จ่ายในอัตราร้อยละ 40 ในส่วนของสายการบิน รวมถึงสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบินบางส่วนในลักษณะการจ่ายคืน (Redeem)

ในแพ็คเกจเราเที่ยวด้วยกัน สำหรับผู้จองที่พักที่เดินทางโดยสายการบิน ผู้จองที่พักจะต้องดำเนินการจองและชำระค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเต็มจำนวนผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน และรัฐบาลจะจ่ายเงินคืนในอัตราร้อยละ 40 ของค่าบัตรโดยสาร แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง โดยสิทธิสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินนั้นมีจำนวน 2 ล้านสิทธิ

โครงการเที่ยวปันสุข จัดทำขึ้น เพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 โดยเที่ยวปันสุขนี้ประกอบไปด้วย 2 แพ็คเกจ คือ “เราเที่ยวด้วยกัน” ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่จากการรวมโครงการ “เราไปเที่ยวกัน” และ “เที่ยวปันสุข” ให้อยู่ในโครงการเดียว และอีกแพ็คเกจ คือ “กำลังใจ” ซึ่งรัฐบาลจเข้ามาสนับสนุนในส่วนของที่พักโรงแรม ค่าตั๋วเครื่องบิน

BUGABOO NEWS
ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.comTAG : เราเที่ยวด้วยกันwww.เราเที่ยวด้วยกัน.comไทยเที่ยวไทยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน