โพลชี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อันดับ 1 นโยบายโดนใจ ปัญหาเศรษฐกิจ ยังเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนห่วง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


วานนี้ (3 ส.ค.63) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “นโยบายพรรคการเมืองและสิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมืองแก้ไขเร่งด่วน”  จำนวนทั้งสิ้น 1,328 คน โดยสำรวจทางออนไลน์ และแบบสัมภาษณ์ตัวต่อตัว ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฎาคม  2563 ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

เมื่อสอบถามถึงนโยบายพรรคการเมือง ที่ประชาชนชื่นชอบ พบว่า ส่วนใหญ่

- ร้อยละ 59.46 ชื่นชอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- ร้อยละ 41.59 ชื่นชอบโครงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า/สาธารณสุข
- ร้อยละ 18.08 ชื่นชอบโครงการเราไม่ทิ้งกันช่วยเหลือเยียวยา 5,000 บาท/เดือน

ขณะที่นโยบาย กัญชาทางการแพทย์ ประชาชนร้อยละ 2.48 ชื่นชอบ และ ร้อยละ 2.02 ชื่นชอบกองทุนหมู่บ้าน

เมื่อสอบถามถึง สิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมือง ดำเนินการเร่งด่วนในขณะนี้ ส่วนใหญ่พบว่า

- ร้อยละ 49.45 เป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ
- ร้อยละ 14.94 การเร่งแก้ไขปัญหาแพร่ระบายของโรคโควิด-19
- ร้อยละ 8.80 ปัญหาการว่างงาน ไม่มีงานทำ ตกงาน
..
และเมื่อสอบถามถึง สิ่งที่ต้องการให้พรรคการเมือง ช่วยเหลือประชาชนรากหญ้า พบว่า

- ร้อยละ 20.92 ต้องการให้ความช่วยเหลือด้านภาคเกษตร เช่น การปรับขึ้นราคาสินค้าเกษตร/ประกันราคาสินค้าเกษตรฯลฯ
- ร้อยละ 19.63 ต้องการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับประชาชน
- ร้อยละ 13.30 ต้องการแก้ปัญหาการว่างงาน ไม่มีงานทำ ตกงาน

ข้อมูลจากโพลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า เรื่องของ ปัญหาเศรษฐกิจ ยังคงเป็นสิ่งที่ประชาชนกังวล รวมถึงผลพวงจากโควิด – 19 ทำให้ปัญหาการว่างงานเพิ่มมากขึ้น ส่วนมิติของนโยบายขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมในขณะนั้น ซึ่งนโยบายที่อยู่ลำดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค ทั้งหมดล้วนแล้วจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน

BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ภาพจากเพจ สวนดุสิตโพล และ CH7HD

TAG : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราไม่ทิ้งกันว่างงานสวนดุสิตโพลปัญหาด้านเศรษฐกิจ