บรรเทาพิษโควิด กทม.เลื่อนเก็บค่าขยะอัตราใหม่ 80 บาท ไปอีก 1 ปี เป็น 1 ต.ค.64

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ผู้ว่าฯ กทม. ประกาศเลื่อนเก็บค่าธรรมเนียมขยะ กทม. อัตราใหม่ 80 บาทต่อเดือน เป็น 1 ต.ค.64 หวังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากโควิด-19

วันนี้ (6 ส.ค.63) พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสเฟซบุ๊กผ่านเพจ ผู้ว่าฯ อัศวิน ถึงประเด็น กทม.เลื่อนเก็บค่าขยะอัตราใหม่ 80 บาท ไปอีก 1 ปี โดยมีใจความว่า

“เนื่องจากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 ซึ่งกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ จากเดิม 20 บาทต่อเดือน เป็น 80 บาทต่อเดือน จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและการกำจัดขยะในพื้นที่กรุงเทพฯ

แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ อีกทั้งประชาชนได้รับผลกระทบทั้งด้านรายได้ อาชีพการงาน ชีวิตประจำวัน กทม.จึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติฉบับใหม่ต่อสภากทม. เพื่อขอพิจารณาแก้ไขกำหนดเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะในอัตราใหม่ออกไปอีก 1 ปี จากเดิมวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน ซึ่งสภากทม.ได้เห็นชอบในร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้วครับ

อย่างไรก็ตาม กทม.ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในการร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทาง มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือนำมาใช้ซ้ำ และแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนทิ้งขยะในที่ที่กำหนดไว้ เพื่อให้บ้านเรือนสะอาด ไม่ให้มีขยะตกค้าง กรุงเทพฯ สะอาด และสิ่งแวดล้อมดีต่อไปครับ”

ฉะนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า ค่าธรรมเนียมขยะอัตราใหม่ จากเดิม 20 บาทต่อเดือน เป็น 80 บาทต่อเดือน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปนั้น ขยายเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2564

BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจากเพจ ผู้ว่าฯ อัศวิน


TAG : ค่าธรรมเนียมขยะ กทม.กทม.ผู้ว่า กทมกรุงเทพฯโควิด-19