สะเก็ดข่าว : ต้องลุ้น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 9 สิงหาคม 2563 - ไปดูการเตรียมตัวมาดี แต่มีลุ้น ที่จังหวัดกำแพงเพชร

ไปที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปเปิดโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการผู้ป่วยในแบบไร้เอกสาร นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้นั่นเอง คุณหมอรจนา ขอนทอง ผอ.โรงพยาบาล ก็เตรียมให้ประธานเปิดงานด้วยการใช้ลายนิ้วมือท่านผู้ตรวจฯ ปลดรหัสเพื่อเปิดงาน กว่าจะเปิดได้ต้องลุ้น ลุ้นแรกสำเร็จ คราวนี้ลุ้นที่ 2 ใช้ยิงพลุกระดาษเปิดงานอีกแล้ว ลุ้นตั้งแต่กระบอกแรกจนถึงกระบอกสุดท้าย

ดีนะที่มีหลายกระบอก ประกันความเสี่ยง

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 9 สิงหาคม 2563ต้องลุ้นโรงพยาบาลกำแพงเพชรโครงการพัฒนาระบบปฏิบัติการผู้ป่วยในแบบไร้เอกสาร

คลิปที่เกี่ยวข้อง