เช็กเลย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือน ส.ค. เงินเข้าบัญชีเย็นนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


กรมบัญชีกลาง เตรียมจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ รอบเดือนสิงหาคม 63 วันนี้เวลา เวลา 16.00 น. เตรียมรอรับเงินเข้าบัญชี

วันนี้ (10 ส.ค. 63) สถานีข่าวกระทรวงการคลัง โพสข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงความคืบหน้าในประเด็น การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ เดือนสิงหาคม 63 ว่า

"นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งต่อมากรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่างบประมาณในบัญชีเงินฝากคลังของ อปท. บางแห่งในระบบ GFMIS ไม่เพียงพอจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ทำให้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

“กรมบัญชีกลางใส่ใจและพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง จึงเร่งดำเนินการและพร้อมจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ตามกำหนดเดิมในวันที่ 10 ส.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ สถ. ตรวจสอบงบประมาณให้ครอบคลุมจำนวนผู้มีสิทธิ และสอดคล้องกับปฏิทินการจ่ายฯ เพื่อให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินครบถ้วนตามกำหนดเวลา” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ในเดือนถัดไป ยังคงจ่ายในวันที่ 10 ตามระยะเวลาเดิม ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาทำการ"


BUGABOO NEWS

ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจาก สถานีข่าวกระทรวงการคลัง และ CH7HD


TAG : กรมบัญชีกลางเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินเบี้ยความพิการผู้มีสิทธิรับเงิน