เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด สิงหาคม 2563 โอนเข้าแล้ว 600 บาท ทั้งรายเดิมและผู้มีสิทธิ์รายใหม่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนสิงหาคม 2563 จะมีการเบิกจ่าย ให้กับผู้มีสิทธิ์รายเดิม และผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาภายใน 25 กรกฎาคม 2563

โดยแฟนเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  โพสต์ความคืบหน้าระบุว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ระบุว่า จะมีการเบิกจ่าย ให้กับผู้มีสิทธิ์ ดังนี้

- ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
- ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กรกฎาคม 2563

ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินอุดหนุนฯ ตรงงวด จำนวน 600 บาท สำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนฯ ตกเบิกให้กับผู้มีสิทธิ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เงินเข้า 10 สิงหาคม 2563 นี้ พ่อแม่ตรวจสอบสิทธิได้แล้ว
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรปี 63 ได้ที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง พ่อแม่อย่าลืมใช้สิทธิ์

ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสิทธิ์โครงการเงินอุดหนุน กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้ที่ : http://csgcheck.dcy.go.th

ขั้นตอนการตรวจสอบ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองต้องเตรียมข้อมูลดังนี้

1.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
3.รหัสยืนยันรูปภาพ
4.จากนั้นกดค้นหา

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. เบอร์ตรง 0 2651 6534, 0 2651 6920, 0 2651 6902 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152 สำหรับการโทรสอบถามต้องติดต่อตามวันเวลาราชการ กรณีต้องการติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดTAG : เงินอุดหนุนบุตรเช็คเงินอุดหนุนบุตรสิงหาคม