อีกหนึ่งข่าวดี! ต่างชาติยกไทยติด 1 ใน 7 ประเทศเสี่ยงโควิด-19 ต่ำ จาก 241 ประเทศทั่วโลก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


เพจไทยคู่ฟ้า เผยอีกหนึ่งข่าวดีที่สร้างความภูมิใจให้กับประเทศไทย ที่ต้องยกเครดิตให้กับความร่วมมือร่วมใจของทุก ๆ ฝ่าย และทุก ๆ คน เมื่อศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกา (US CDC) เผยแพร่สรุปข้อมูล คำแนะนำเรื่องการเดินทางตามระดับความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคโควิด-19 โดยประเมินให้ประเทศไทยอยู่ใน 1 ใน 7 ประเทศ กลุ่มความเสี่ยงต่ำจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จาก 241 ประเทศทั่วโลก โดยมีข้อสรุปดังนี้

กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 207 ประเทศหรือดินแดน ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่แนะนำให้เดินทางไปยังประเทศหรือดินแดนดังกล่าว

กลุ่มความเสี่ยงปานกลาง ไม่มี

กลุ่มความเสี่ยงต่ำ จำนวน 7 ประเทศหรือดินแดน ประกอบด้วย ไทย, นิวซีแลนด์, ฟิจิ, หมู่เกาะโบแนเรอ, ซาบา, ซินต์เอิสตาซียีส และเซนต์บาร์เตเลมี โดยในทวีเอเชีย ได้แก่ ไทย และนิวซีแลนด์

ขณะที่กลุ่มความเสี่ยงต่ำมาก จำนวน 13 ประเทศหรือดินแดน โดยในทวีปเอเชีย ได้แก่ บรูไน ลาว มาเก๊า ไต้หวัน ติมอร์-เลสเต ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นเกาะ หรือประเทศขนาดเล็ก หรือมีประชากรไม่มาก

และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมิน จำนวน 14 ประเทศหรือดินแดน

ดูรายชื่อประเทศตามระดับความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html?fbclid=IwAR05PewylQZovjmjJP9cpvkvl5Oex854GBSBneBJgU4pbhrOymH4-RwsoVU
BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ ไทยคู่ฟ้า และ
 https://www.cdc.gov/%E2%80%A6/travelers/map-and-travel-notices.html

TAG : ไทยประเทศเสี่ยงโควิด