สพฐ.ส่งหนังสือแจ้ง รร.ทั่วประเทศ ทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบ-งดรวมตัว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ส่งหนังสือถึงสถานศึกษาทุกแห่ง ให้ทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ เริ่มในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ โดยนักเรียนจะต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ หลังเลิกเรียน เพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียน หากมีการแพร่ระบาดของโรค

นอกจากนี้ รองเลขาธิการ กพฐ. ยังเปิดเผยอีกว่า ในส่วนสถานศึกษาจะต้องปรับการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อใช้ห้องเรียนให้น้อยที่สุด และขอให้บังคับใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

TAG : เปิดเรียนเต็มรูปแบบโรงเรียนเปิดเรียนเต็มรูปแบบทดลองเปิดเรียน On Siteเปิดเรียนแบบ On-Site

คลิปที่เกี่ยวข้อง