ชวน จี้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดชื่อ สส.เรียกรับเงินใต้โต๊ะ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - ประธานสภาผู้แทนราษฎร สั่งตรวจสอบกรณีการเรียกรับเงิน 5 ล้านบาท เพื่อแลกการจัดสรรงบประมาณลงหน่วยงาน และอยากให้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ออกมาเปิดเผยความจริง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้สั่งการให้คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมี สส.ในชั้นอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 เรียกรับผลประโยชน์แล้ว เพราะเป็นอำนาจโดยตรง อย่างไรก็ตาม หากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกล้าออกมาเปิดเผยความจริง ก็จะสามารถสกัดกั้นพฤติกรรมของคนเหล่านี้ได้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของตัวบุคคล ไม่ใช่ระบบ จึงไม่อยากให้เหมารวมว่าสมาชิกทั้งหมดเป็นเช่นนั้น

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เปิดเผยว่า ประธานคณะอนุกรรมาธิการทั้ง 8 คณะ จะชี้แจงต่อที่ประชุมถึงกรณีการเรียกรับเงินที่ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผย และจะสรุปส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการต่อไป

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับหนังสือรายงานจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ระบุถึงเรื่องที่อนุกรรมาธิการฯ โทรศัพท์เรียกเงินจำนวน 5 ล้าน แลกกับการผ่านงบประมาณกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 1,276 ล้านบาท พร้อมหลักฐาน พยานที่เกี่ยวข้อง และคลิปเสียงสนทนา ซึ่งเรื่องนี้จะส่งให้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ในส่วนของการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เกิดความกระจ่าง เป็นหน้าที่ของกระบวนการทางรัฐสภา ที่จะต้องดำเนินการหาคำตอบให้แก่สังคมต่อไป และจะต้องหาตัวผู้รับผิดชอบ และให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

TAG : สส เรียกรับเงินใต้โต๊ะเรียกรับเงินใต้โต๊ะรับเงินใต้โต๊ะอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

คลิปที่เกี่ยวข้อง