เงินผู้สูงอายุ เงินผู้พิการ เดือนกันยายน 2563 เลื่อนจ่าย! แจงเหตุ งบประมาณไม่เพียงพอ

ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

เงินผู้สูงอายุ เงินผู้พิการ เดือนกันยายน 2563 เลื่อนจ่าย! แจงเหตุ งบประมาณไม่เพียงพอ


ความคืบหน้าการจ่ายงเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 ที่เดิมมีกำหนดจ่ายวันที่ 10 กันยายน 2563 ล่าสุด เพจกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข ได้โพสต์ข้อความเปิดเผยว่า มีการเลื่อนจ่ายไปก่อน ระบุข้อความว่า

กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงิน และโอนเข้าบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ภายในกำหนดเวลาภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ไป-กลับ ระหว่างกรมบัญชีกลาง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อย่างไรก็ตามทั้ง 2 หน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขและเร่งรัดเวลาในการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้มีสิทธิ์โดยเร็ว

ด้านนางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้แจ้งทางหน้าเพจ facebook ท้องถิ่นไทย นั้น กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ตามขั้นตอนการดำเนินการ กรมบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ตามปฏิทินการจ่าย แต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในเดือนกันยายน 2563 พบว่าไม่เพียงพอ สถ.จึงต้องจัดสรรเพิ่ม กรมบัญชีกลางจึงจะสามารถจ่ายได้

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark