ตรวจสอบผลการลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก "ออมสิน" เช็กเลย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ธนาคารออมสิน ได้เริ่มเปิดลงทะเบียน โครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้ ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เพื่อการดำรงชีพ เพื่อลงทุน หรือหมุนเวียนในกิจการแล้วตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.63 ที่ผ่านมา

เปิดเงื่อนไขกู้เงิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธ.ออมสิน ใครมีสิทธิบ้าง เช็กเลย
ธ.ออมสินปล่อยกู้ฐานรากคนละ 50,000 บาท ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

 
หลังจากลงทะเบียน โครงการ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก สำเร็จประมาณ 2 – 3 วันทำการ ทุกคนสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ผ่านเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนสมัคร สินเชื่อเสริมพลังฐานราก  ของธนาคารออมสินได้แล้ว https://ln15.gsb.or.th/WEB-LN35/


กรณีคุณสมบัติของท่านเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด กรุณาติดต่อสาขาที่ท่านลงทะเบียน โดยจัดเตรียมเอกสารยื่นคำขอกู้

- ผู้ประกอบการรายย่อย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสาคัญการสมรส(ถ้ามี) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน เอกสารแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น บัญชีรายรับ - รายจ่าย ประมาณการรายได้ เป็นต้น

- ผู้มีรายได้ประจำ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี) ของผู้กู้และคู่สมรส เอกสารแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสาคัญการสมรส(ถ้ามี) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน / บัญชีเงินฝากพื้นฐาน เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน / หลักฐานการรับเงินเดือน เดือนล่าสุด เอกสารแสดงการเดินบัญชี(Statement) เดือนล่าสุด

เปิดเอกสาร - วิธีลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก "ออมสิน" ทำได้แล้ววันนี้ เช็กเลย

ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือ คลิกที่นี่ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2563

BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจากเพจ ธนาคารออมสินTAG : สินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสินออมสินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19