กทม.ยืนยัน จ่ายเบี้ยยังชีพสูงอายุและเบี้ยผู้พิการ วันที่ 10 ของเดือนตามปกติ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


จากกรณีที่ ข่าวกรมบัญชีกลางเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 ที่เดิมมีกำหนดจ่ายวันที่ 10 กันยายน 2563 ความคืบหน้าล่าสุด ทางเพจ เฟซบุ๊ก ผู้ว่าฯ อัศวิน เผยถึงประเด็นดังกล่าวว่า กทม.จ่ายเบี้ยยังชีพสูงอายุและเบี้ยผู้พิการวันที่ 10 ของเดือนตามปกติ โดยมีใจความสำคัญดังนี้

เงินผู้สูงอายุ เงินผู้พิการ เดือนกันยายน 2563 เลื่อนจ่าย! แจงเหตุ งบประมาณไม่เพียงพอ

กรณีข่าวกรมบัญชีกลางเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกันยายน 2563 เนื่องจากติดขัดขั้นตอน เรื่องการจัดสรรงบประมาณ ทำให้ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่กรุงเทพฯ ตกใจต่อข่าวดังกล่าว และสอบถามไปยังสำนักงานเขตจำนวนมาก

ผมขอแจ้งว่า ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ไม่ได้รับผลกระทบครับ กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ยยังชีพให้ท่านเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ตามปกติเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านตรวจสอบบัญชีเงินฝากของท่านได้เลยครับ

การจ่ายเบี้ยยังชีพในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้น จะแตกต่างจากองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยตรง ไม่ได้จัดสรรงบประมาณผ่านกทม.และสำนักงานเขต เพื่อโอนจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์อีกทอดหนึ่งเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

ปัจจุบันกทม.ทำหน้าที่รับลงทะเบียนผู้ขอรับเบี้ยยังชีพและตรวจสอบสิทธิ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของรัฐบาล จากนั้นจะจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้แก่กรมบัญชีกลางเพื่อโอนจ่ายเบี้ยตามหลักเกณฑ์ ทุกวันที่ 10 ของเดือน แต่หากเดือนใดตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนวันขึ้นมาจ่ายให้เร็วขึ้นครับ

BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจากเพจ ผู้ว่าฯ อัศวิน และ Pixabay gregade


TAG : กรมบัญชีกลางเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการการจ่ายเบี้ยยังชีพกทม.ผู้ว่า กทม