ศาลล้มละลายกลางสั่ง การบินไทย เข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - ศาลล้มละลายกลาง เห็นชอบให้บริษัท การบินไทยฯ เข้าสู่กระบวนการให้ฟื้นฟูกิจการ ให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรทฯ และกรรมการอีก 6 คน เป็นผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ

วานนี้ (14 ก.ย.) ศาลล้มละลายกลาง นัดอ่านคำสั่งพิจารณาคดี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีคำสั่งให้การบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยการบินไทยเสนอแต่งตั้งผู้ทำแผนฟื้นฟู คือ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด รวมทั้งมีกรรมการการบินไทย 6 คน คือ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน, นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล, นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค, นายบุญทักษ์ หวังเจริญ, นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

และจะมีการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการอีกครั้ง จากนั้น กรมบังคับคดีจะแจ้งเจ้าหนี้ทุกรายให้ทราบถึงขั้นตอนการลงทะเบียน เพื่อยื่นคำขอรับชำระหนี้ โดยมีกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่มีการประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนลงในราชกิจจานุเบกษา

การฟื้นฟูกิจการ ทางการบินไทยได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา และศาลล้มละลายกลางได้ไต่สวนรวม 3 ครั้ง โดยได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหา ช่องทางการฟื้นฟูกิจการเบื้องต้น ประกอบด้วย 5 แนวทาง คือ การปรับโครงสร้างหนี้ เจรจาเจ้าหนี้ โดยให้ภาระการชำระหนี้และระยะเวลาการชำระหนี้สอดคล้องกับกระแสเงินสด พร้อมหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

ปรับปรุงเส้นทางการบินและฝูงบิน ด้วยการยกเลิกเส้นทางการบินที่ไม่ทำกำไร รวมทั้งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเส้นทางการบิน และลดประเภทเครื่องบิน เพื่อลดต้นทุน

ปรับปรุงองค์กรและหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบิน โดยเพิ่มความคล่องตัวในการบริการจัดการ เช่น จัดหาพันธมิตรทางธุรกิจร่วมทุน และหาโอกาสทางธุรกิจใหม่

ปรับปรุงกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์ และความสามารถในการหารายได้ โดยการปรับปรุงระบบและรูปแบบการจำหน่ายบัตรโดยสาร เช่น อินเทอร์เน็ต และช่องทางอื่น ๆ มากขึ้น

และปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้กระชับ ลดงานที่ซ้ำซ้อน เพิ่มศักยภาพแต่ละหน่วยธุรกิจ ปรับจำนวนพนักงานและสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานได้ปรับเข้าระบบประกันสังคมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขณะที่ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้การบินไทย ดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งคณะผู้ทำแผนตามที่การบินไทยเสนอว่า ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญในการฟื้นฟู หลังจากนี้คณะผู้ทำแผนจะจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ คาดว่าจะนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลได้เร็วที่สุดภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ และคาดว่าจะจัดประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยประมาณต้นปี 2564 เมื่อศาลมีคำสั่งเห็นชอบแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผนภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 แล้ว การบินไทยจะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการต่อไป

ส่วนจะออกจากแผนฟื้นฟูได้ภายใน 5 ปี ตามที่เคยประกาศไว้หรือไม่นั้น จะต้องรอการพิจารณาแผนฟื้นฟูก่อนเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสาร แต่คาดการณ์ว่าสถานการณ์การบินจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 4-5 ปีนี้

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตศาลล้มละลายกลางการบินไทยแผนฟื้นฟูกิจการแผนฟื้นฟูกิจการ การบินไทยการบินไทย แผนฟื้นฟูกิจการ

คลิปที่เกี่ยวข้อง