ส่งกำลังใจ! ทหาร-จนท.ไทย คุมเข้มชายแดน สกัดโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้าน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


เจ้าหน้าที่สนธิกำลังร่วมกับทหาร และฝ่ายปกครองในพื้นที่รอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ฝ้าระวังการลักลอบเข้าประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะตามเขตชุมชนที่มักมีกลุ่มแรงงานประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้ามาหลบซ่อน ก่อนจะหลบหนีเข้าพื้นที่ชั้นใน

ทั้งนี้ ในเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และทหาร ไม่หยุดพักในการคุมเข้มชายแดน ระบุว่า #บ้านของเรา จะผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปได้หรือไม่ นอกจากความร่วมมือของประชาชนแล้ว ความเสียสละของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นปราการด่านสำคัญที่เราก็มองข้ามไม่ได้เช่นกัน

ทหารและเจ้าหน้าที่ไทย ณ พื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ยังคงมุ่งมั่นในการปกป้องแผ่นดินไทยและประชาชนอย่างไม่เคยหยุดพัก ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง การป้องกันการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าประเทศเมียนมาร์อาจจะเข้าสู่การระบาดของ covid-19

ไทยมุ่งเน้นให้กำลังพลลาดตระเวน เพิ่มความถี่และเพิ่มกำลังทหารในการลาดตระเวนตลอด 24 ชม. มีการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทาง ช่องทางท่าข้ามตามธรรมชาติ การติดตั้งเครื่องมือป้องกันการข้ามแดน ลวดหนาม กำแพง ติดตั้งไฟส่องสว่างด้วยโซล่าเซลล์ในพื้นที่ล่อแหลมที่ใช้เป็นเส้นทางในการหลบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และจะดำรงความต่อเนื่องในการเฝ้าตรวจและระวังป้องกัน COVID-19 ตามแนวทาง ศบค.อย่างเต็มที่

ทั้งหมดนั้นเพื่อความมั่นคงปลอดภัยทั้งชีวิต สุขอนามัย ของพี่น้องคนไทยทุกคน

BUGABOO NEWS
ขอบคุณภาพจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์


TAG : คุมเข้มชายแดนสกัดโควิด