เปิด 4 ขั้นตอน ย้ายสิทธิ รพ. (บัตรทอง) แบบออนไลน์ง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ล่าสุด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้นำอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง ที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการ (ย้ายสิทธิ) เพื่อการรักษา ได้ด้วยตนเองผ่านทางช่องทาง LINE Official Account ได้แล้ว โดยมี 4 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1.แอดไลน์ สปสช. พิมพ์ค้นหา Line ID @nhso หรือสแกน QR Code
2.เพิ่มเพื่อนได้ทันที ใช้งานง่าย ๆ เพียงเลือกฟังก์ชั่น "เปลี่ยนหน่วยบริการ"
3.โดยทำตามขั้นตอนของระบบ
4.รอการอนุมัติ


อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ลงทะเบียนย้ายสิทธิผ่านทางไลน์ สปสช. ต้องมีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง) หรือมีสิทธิว่าง และต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี โดยวิธีเช็คสิทธิประกันสังคมมีรายละเอียดตามบทความนี้

เปิด 5 ช่องทาง ตรวสอบสิทธิบัตรทองด้วยตัวเอง ทำง่ายมีให้เลือกหลายช่องทาง เช็กเลย

ทั้งนี้ หากยังไม่สะดวกใช้งานทางโทรศัพท์มือถือ สามารถไปติดต่อที่หน่วยบริการได้เช่นเดิม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน สปสช. 1330

BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ ไทยคู่ฟ้าTAG : ตรวสอบสิทธิบัตรทองด้วยตัวเองสิทธิบัตรทองสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติย้ายสิทธิบัตรทอง