ฝ่ายความมั่นคงสั่งเข้มชายแดนตาก สั่งห้ามแรงงานเมียนมากลับประเทศ สกัดโควิด-19

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - ฝ่ายความมั่นคงสั่งเข้มชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ห้ามแรงงานเมียนมากลับประเทศ และห้ามญาติเดินทางมาเยี่ยม เพื่อสกัดโรคโควิด-19 ด้าน จังหวัดเมียวดี ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถานระหว่าง 24.00-04.00 น. ตั้งแต่วันนี้ (15 ก.ย.) เป็นต้นไป

วันนี้ (15 ก.ย.) นายธวัช ธรรมแงะ กำนันตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตั้งจุดคัดกรองโรคโควิด-19 และเฝ้าระวังสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ตามท่าขนส่งสินค้าต่าง ๆ และที่ท่าข้ามธรรมชาติที่ 22 และ 23 และท่าข้ามธรรมชาติที่ 34 ซึ่งอยู่ติดชายแดนไทย-เมียนมา บ้านห้วยกะโหลก หมู่ 4 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ไม่ให้ชาวเมียนมาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

ขณะนี้ผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้เฝ้าระวังเข้มตามแนวชายแดนตามคำสั่งของฝ่ายความมั่นคง พร้อมแจ้งแรงงานชาวเมียนมาที่ทำงานอยู่ในฝั่งไทยห้ามกลับประเทศ และห้ามญาติเดินทางมาเยี่ยม เพื่อสกัดกั้นโรคโควิด-19

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ในฝั่งจังหวัดเมียวดี ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วันนี้ (15 ก.ย.) ทางการเมียวดีได้ประกาศเคอร์ฟิวห้ามประชาชนออกนอกเคสถาน ระหว่างเวลา 24.00- 04.00 น. ตั้งแต่วันนี้ (15 ก.ย.) เป็นต้นไป มีกำหนด 2 เดือน

TAG : ข่าวโควิด19โควิด19แรงงานเมียนมาเมียนมาลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย

คลิปที่เกี่ยวข้อง