นายจ้าง-ลูกจ้างผู้ประกันตน ได้เฮ! ลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคม เริ่มสิ้นเดือนนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตนซึ่งได้รับผลกระทบ

โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ลดหย่อนเงินสมทบให้นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ก็คือ ลูกจ้างทั่วไปหรือมนุษย์เงินเดือน ได้รับการลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมประจำงวดเดือนกันยายน ถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราฝ่ายละ 2 เปอร์เซ็นต์ ของค่าจ้างของผู้ประกันตน โดยประกันสังคม คิดจากฐานค่าจ้างหรือเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท จะหักเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน นับจากสิ้นเดือนนี้ไปอีก 3 เดือน

ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนที่สมัครใจที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเอง แต่ไม่ได้เป็นลูกจ้างแล้ว กรณีได้รับการลดหย่อนเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ประจำงวดเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยให้ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท

TAG : ข่าวโควิด19ลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคมประกันสังคม

คลิปที่เกี่ยวข้อง