องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เปิดตัว ACT Ai จับโกงงบโควิด 4 แสนล้านบาท

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย เปิดตัวเครื่องมือใหม่ จับโกงงบโควิด 400,000 ล้าน ด้วย ACT Ai ปลุกคนไทยทุกภาคส่วนร่วมตรวจสอบ

งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 ภายใต้แนวคิด "จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว - Power of Data" เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของพลังของข้อมูลจากการสืบค้น จัดระเบียบ เชื่อมโยง และการประมวลผลฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ที่จะเป็นเครื่องมือให้กับประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน และเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบเฝ้าระวัง เปิดโปงการกระทำผิด และจัดการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ

โดยเปิดตัวเครื่องมือ "จับโกงงบ COVID ด้วย ACT Ai" แพลตฟอร์มที่รวบรวมข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้ประชาชนเข้าไปติดตามตรวจสอบได้ง่ายขี้น มี 4 ฟังก์ชัน คือ รายละเอียดโครงการ สถานะโครงการ การเชื่อมโยงหน่วยงานรับร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส และระบบคัดกรองโครงการ ซึ่งพร้อมเปิดให้ใช้งานแล้ว โดยประชาชนสามารถส่งข้อมูล รูปถ่าย เบาะแสได้ที่ covid19.actai.co

ทั้งนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ งบฟื้นฟูโควิด 400,000 ล้านบาท ต้องไม่นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชัน จึงจะนำข้อมูลงบฟื้นฟู 400,000 ล้านบาท เข้าระบบ Open Data ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ซึ่งต่อไปจะรวมถึงทุกโครงการ ทุกนโยบายของรัฐ จะเปิดเผยและติดตามผล เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

TAG : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจับโกงงบโควิดข่าวโควิด19ACT Ai

คลิปที่เกี่ยวข้อง