ทางการเมียนมา ขู่ปิดสะพานข้ามแม่น้ำสาย ถ้าไม่ให้รถตู้ขนส่งสินค้าจากเมียนมาเข้าพื้นที่

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

หลังนายอำเภอและนายด่านศุลกากร จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เปิดเผยว่าทางการเมียนมา ขู่จะปิดสะพานข้ามแม่น้ำสายหรือสะพานแม่สาย 2 หากทางการไทย สั่งห้ามไม่ให้รถตู้ขนส่งสินค้าจากฝั่งเมียนมา เข้าพื้นที่ ซึ่งการปิดสะพานจะส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการค้าของทั้ง 2 ฝั่ง เพราะเป็นเส้นทางที่ไทยและเมียนมา จะใช้ขนส่งสินค้าระหว่างกัน

เรื่องนี้ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วยฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการหอการค้าแม่สาย ได้เร่งหารือร่วมกับทางการเมียนมา เพื่อหาทางออกร่วมกัน แต่บรรยากาศในที่ประชุมยังเต็มไปด้วยความตึงเครียด ทางการเมียนมา ต้องการให้รถตู้ขนส่งสินค้าจากพื้นที่ตนเองกว่า 200 คัน เข้ามายังโกดังของลูกค้าที่อยู่ฝั่งไทย เพราะหากให้จอดหน้าด่านและขนย้ายเปลี่ยนคันรถอีกครั้งจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม จึงสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ประกอบการ

ขณะที่ฝ่ายมั่นคงและฝ่ายปกครองของไทย เป็นกังวลว่าการอนุญาตให้รถตู้เข้าพื้นที่จำนวนมาก ทั้งๆ ที่ยังพบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างหนักในประเทศเมียนมา จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดในไทยได้ จึงต้องหาทางออกร่วมกัน แต่ทางการเมียนมา ยังคงยืนยันว่าจะต้องให้รถตู้ขนส่งสินค้าทั้งหมดเข้าพื้นที่ได้เท่านั้น ทำให้นายอำเภอแม่สาย ต้องสรุปข้อเรียกร้องจากทางการเมียนมา นำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ พิจารณาสั่งการต่อไป เบื้องต้นคาดว่าภายใน 2-3 วันนี้ ถึงจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนและต้องเป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย เพราะไม่เช่นนั้นจะกระทบกับความสัมพันธ์และกระทบภาคธุรกิจภายในพื้นที่

ที่อำเภอแม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง พบพระ และอุ้มผาง จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังตามช่องทางธรรมชาติและด่านสกัดตรวจคนเข้าเมือง ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านสาธารณสุขจังหวัดได้จัดส่งเวชภัณฑ์ส่งไปช่วยเหลือทางการเมียนมา หลังพบว่ามีกลุ่มชาวเมียนมา ในพื้นที่รอยต่อมีอาการเจ็บป่วยต้องการเข้ามารักษาตัวตามอนามัยในฝั่งไทย แต่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เพราะต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วยหนักต้องมีหนังสือตรวจรับรองว่าปลอดเชื้อจากทางการเมียนมาก่อนถึงจะรับเข้ามารักษาตามหลักมนุษยธรรม นอกจากจากนี้อำเภอเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ของเมียนมา ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ยังได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และรักษาผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉิน จึงห้ามราษฎรออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 00.00 – 04.00 น. ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

TAG : ข่าวโควิด19ปิดสะพานข้ามแม่น้ำสายเมียนมา

คลิปที่เกี่ยวข้อง